ADE special: Electronic Music is Heritage

Datum
zondag 22 oktober 2023
Tijd
16:00
- 18:30 uur
Locatie

OBA Oosterdok
Oosterdok 143
1011DL Amsterdam

Elek­tro­n­is­che muziek is erf­goed?

Als onderdeel van de gesprek­sreeks ‘Hip Hop is Erf­goed’, ver­bre­den we onze hori­zon. Tij­dens deze ADE EDITION duiken we in de wereld van elek­tro­n­is­che muziek als cul­tureel erfgoed.

Tij­dens deze talk delen pro­duc­er en DJ James Zoo, danser en DJ Ned­da Sou, en mod­er­a­tor Pay Kol­mus hun per­soon­lijke reis in de elek­tro­n­is­che muziek­w­ereld. Ont­dek hoe elek­tro­n­is­che muziek hen als arti­esten heeft gevor­md en wat het betekent voor hun gemeen­schap. Wat maakt elek­tro­n­is­che muziek erf­goed? Kom en laat je inspir­eren door hun verhalen.

Hiphop is erf­goed is een samen­werk­ing tussen Foun­da­tion, OBA en Imag­ine IC. 

Meld je aan via info@foundation.nl

ADE special Electronic Music is Heritage

ENGLISH:

Elec­tron­ic music is her­itage
As part of our ‘Hip Hop is Her­itage’ talk series, we’re broad­en­ing our hori­zons and delv­ing into the world of elec­tron­ic music as cul­tur­al her­itage.
In this talk, renowned pro­duc­er and DJ James Zoo, tal­ent­ed dancer and DJ Ned­da Sou, and mod­er­a­tor Pay Kol­mus share their per­son­al jour­neys in the elec­tron­ic music scene. Dis­cov­er how elec­tron­ic music has shaped them as artists and what it means for their com­mu­ni­ty. What makes elec­tron­ic music her­itage? Join us and be inspired by their stories.

Sign-up via info@foundation.nl

Elec­tron­ic Music is Her­itage
Datum: 22 okto­ber 2023
Locatie: OBA Oos­t­er­dok
Tijd: 16.00 — 18.30 uur
Gratis, aan­melden via info@foundation.nl

Datum
zondag 22 oktober 2023
Tijd
16:00
- 18:30 uur
Locatie

OBA Oosterdok
Oosterdok 143
1011DL Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Jongeren

Gespreksstof: Hiphop is erfgoed

Hiphop is erfgoed is een samenwerking tussen Foundation, OBA en Imagine IC.