7 februari 2022: Luister live naar Een ander perspectief ‘Youtube als Medium’

Datum
maandag 7 februari 2022
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

Radio mArt

Elke eerste maandag van de maand maakt Imag­ine IC live vanu­it Egel­donk 50 de radio show Een ander perspectief. 

Uitzending van 7 februari 2022:

We hebben het deze uitzend­ing over Youtube als medi­um met George en Karim van Bims in de Lob­by. Zuidoost kent een lange tra­di­tie van media-mak­en, vanu­it de behoefte om geho­ord te wor­den, de achter­ban te verte­gen­wo­ordi­gen, invloed te hebben of een thuis­gevoel te creëren. Tij­dens deze radio-edi­tie van Een ander per­spec­tief staat YouTube als medi­um cen­traal. We gaan in gesprek over o.a.: Op welke manieren is YouTube in te zetten? Hoe gebruik jij YouTube, en wat dri­jft je daar­bij? Is het een vorm van verzet? Wat heeft YouTube in de media teweegge­bracht? Is het een eigen­zin­nig medi­um, en zoja, hoe is dat zo gekomen? En, wat kan het medi­um beteke­nen voor jonge mak­ers in Zuidoost? 

George en Karim (32) zijn cre­atieve part­ners, beste vrien­den en opge­groeid in de Bijlmer. Samen start­ten ze in 2010 het ontwerp­bu­reau Cablai, dat zich richt op de muziekin­dus­trie. En nu hebben ze ook nog ‘s een korte serie voor VPRO Dorst gemaakt, over een plek waar­van ze onvoorstel­baar veel houden: hun thuis, de Bims, of beter gezegd: Smibsaland. 

De host van deze uitzend­ing is Jes­si­ca Dikmoet. 

Praat mee!

We gaan graag in gesprek met jul­lie omdat jul­lie input ook erg belan­grijk voor ons is. Bel tij­dens de live uitzend­ing naar 020–4714291 of 020–3541202 om mee te prat­en of onze gas­ten vra­gen te stellen.

Mee luisteren kan via mArt Radio:

Luis­ter mee via mArt Radio

Of via een van de vol­gende mogelijkheden:

Fre­quen­tiesmArt Radio is bij­na over­al in het land te beluis­teren. En wel via: de kabel via 105.5 MHz en de ether via 107,9 MHz
Dig­itenneRadio mArt is via Dig­itenne te beluis­teren bij ‘radio’
Dig­i­tale tv / radioKPN inter­ac­tieve tv: kanaal 1125
XS4ALL: 986
IPTV: 2031
Zig­go: kanaal 1364
Salto live
DAB+Bin­nen DAB+ kun je NIET Radio mArt selecteren. DAB+ is radio luis­teren via een dig­i­taal sig­naal. Hier­mee kun je over­al in Ned­er­land zon­der ruis radio luis­teren zon­der opnieuw af te hoeven stemmen.
Online luis­terenWan­neer je via een inter­ne­tra­dio of via bijvoor­beeld iTunesVLC of Winamp naar Radio mArt luis­tert kun je de vol­gende links gebruiken.
https://cc5.beheerstream.com/8380/stream
AppBin­nenko­rt beschik­baar voor de mobiele app voor iOs en Android.
Spo­ti­fyRadio Mart is ook op Spo­ti­fy te vin­den. Hier zullen we de nieuw­ste muziek van Radio Mart met je delen.
TuneInLuis­ter naar Radio Mart via TuneIn
Datum
maandag 7 februari 2022
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

Radio mArt

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.