5 september 2022: Luister live naar Een ander perspectief

Datum
maandag 5 september 2022
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

Elke eerste maandag van de maand maakt Imag­ine IC live vanu­it Egel­donk 50 de radio show Een ander perspectief.

Deze uitzend­ing hebben we het over culi­naire veran­derin­gen in Ams­ter­dam Zuidoost. Wat we eten zegt immers veel over ons als mensen. Van de 15e eeuw waarin de Reiger als del­i­catesse werd geserveerd tot het brood­je Pom dat in de jaren ’70 de Bijlmer bin­nen trad. In deze uitzend­ing prat­en we over hoe dit culi­naire veld zich van­daag de dag heeft ontwikkeld. Veg­e­tarische Pom of juist invloe­den uit hele andere hoeken? De host van deze uitzend­ing is Jes­si­ca Dik­moet i.v.m vakanties, en bellen om je ver­haal te doen in de uitzend­ing kan zoals alti­jd weer naar 020–4714291.

De gas­ten deze uitzend­ing zijn: 

Valen­ti­jn Klap

Cir­cu­lair restau­rant Elix­er van chefs Valen­ti­jn Klap en Eva Evers is een groene oase mid­den tussen de Bijlmer­flats. Hier koken zij/wij vanu­it onze Voor­beeldige Voed­sel­tu­in met heel veel lokale groentes en ver­zor­gen dankz­ij onze ruil­han­del een breed soci­aal, duurza­am en cir­cu­lair pro­gram­ma-aan­bod voor de buurt.”

Jen­ny van Dalen

Onver­moeibaar zet Jen­ny van Dalen zich in voor Zuidoost en wordt dan ook meer dan terecht gezien als een van de Bijlmer pio­niers. Vanavond sluit ze aan om te vertellen over het Bijlmer Kook­boek dat ze uit­bracht om het culi­naire rijk­dom uit Zuidoost te delen tot ver buiten stadsdeelgrenzen.

Praat mee!

We gaan graag in gesprek met jul­lie omdat jul­lie input ook erg belan­grijk voor ons is. Bel tij­dens de live uitzend­ing naar 020–4714291 of 020–3541202 om mee te prat­en of onze gas­ten vra­gen te stellen.

Mee luisteren kan via mArt Radio:

Fre­quen­tiesmArt Radio is bij­na over­al in het land te beluis­teren. En wel via: de kabel via 105.5 MHz en de ether via 107,9 MHz
Dig­itenneRadio mArt is via Dig­itenne te beluis­teren bij ‘radio’
Dig­i­tale tv / radioKPN inter­ac­tieve tv: kanaal 1125
XS4ALL: 986
IPTV: 2031
Zig­go: kanaal 1364
Salto live
DAB+Bin­nen DAB+ kun je NIET Radio mArt selecteren. DAB+ is radio luis­teren via een dig­i­taal sig­naal. Hier­mee kun je over­al in Ned­er­land zon­der ruis radio luis­teren zon­der opnieuw af te hoeven stemmen.
Online luis­terenWan­neer je via een inter­ne­tra­dio of via bijvoor­beeld iTunesVLC of Winamp naar Radio mArt luis­tert kun je de vol­gende links gebruiken.
https://cc5.beheerstream.com/8380/stream
AppBin­nenko­rt beschik­baar voor de mobiele app voor iOs en Android.
Spo­ti­fyRadio Mart is ook op Spo­ti­fy te vin­den. Hier zullen we de nieuw­ste muziek van Radio Mart met je delen.
TuneInLuis­ter naar Radio Mart via TuneIn
Datum
maandag 5 september 2022
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.