5 juli 2021: Luister live naar Een ander perspectief over de (on)zichtbare aanwezigheid van het slavernijverleden

Datum
maandag 5 juli 2021
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

Elke eerste maandag van de maand maakt Imag­ine IC live vanu­it Egel­donk 50 de radio show Een ander perspectief. 

Uitzending van 5 juli 2021:

Op maandag 5 juli zijn we weer in de stu­dio en dit keer willen wij met jul­lie prat­en over de (on)zichtbare aan­wezigheid van het slav­erni­jverleden. In samen­werk­ing met Muse­um Van Loon organ­iseert Imag­ine IC deze zomer een 3‑tal gesprekken over de (on)zichtbare aan­wezigheid van het slav­erni­jverleden. We weten dat ons verleden sporen achter­laat die we tot in het heden zien en voe­len. Soms zijn die sporen heel herken­baar, soms beho­even ze extra duid­ing. Of juist een andere duid­ing omdat het ver­haal dat er tot nu toe bij verteld werd een ander ver­haal overstemd.

De gas­ten dit keer zijn Gijs Schun­se­laar en Milou Fran­cis­ca, bei­de werkza­am bij Muse­um van Loon. Daar­naast is Ard­ju­na Can­dot­ti, project coor­di­na­tor van Imag­ine IC. 

Muse­um Van Loon
Opengesteld voor pub­liek biedt Muse­um Van Loon sinds 1973 de bezoek­er de unieke mogelijkheid om de won­ing van een Ams­ter­damse regen­ten­fam­i­lie te bezoeken. De bezoek­er staat oog in oog met de bewon­ers van toen en ervaart de woon­cul­tu­ur in de oor­spronke­lijke his­torische omgev­ing en sfeer. De geschiede­nis van de fam­i­lie Van Loon geeft daar­bij aan­lei­d­ing voor het organ­is­eren van tijdelijke ten­toon­stellin­gen met de fam­i­liegeschiede­nis, het huis of de col­lec­tie als uitgangspunt.

Praat mee!

We gaan graag in gesprek met jul­lie omdat jul­lie input ook erg belan­grijk voor ons is. Bel tij­dens de live uitzend­ing naar 020–4714291 of 020–3541202 om mee te prat­en of onze gas­ten vra­gen te stellen.

Mee luisteren kan via mArt Radio:

Luis­ter mee via mArt Radio

Of via een van de vol­gende mogelijkheden:

Fre­quen­tiesmArt Radio is bij­na over­al in het land te beluis­teren. En wel via: de kabel via 105.5 MHz en de ether via 107,9 MHz
Dig­itenneRadio mArt is via Dig­itenne te beluis­teren bij ‘radio’
Dig­i­tale tv / radioKPN inter­ac­tieve tv: kanaal 1125
XS4ALL: 986
IPTV: 2031
Zig­go: kanaal 1364
Salto live
DAB+Bin­nen DAB+ kun je NIET Radio mArt selecteren. DAB+ is radio luis­teren via een dig­i­taal sig­naal. Hier­mee kun je over­al in Ned­er­land zon­der ruis radio luis­teren zon­der opnieuw af te hoeven stemmen.
Online luis­terenWan­neer je via een inter­ne­tra­dio of via bijvoor­beeld iTunesVLC of Winamp naar Radio mArt luis­tert kun je de vol­gende links gebruiken.
https://cc5.beheerstream.com/8380/stream
AppBin­nenko­rt beschik­baar voor de mobiele app voor iOs en Android.
Spo­ti­fyRadio Mart is ook op Spo­ti­fy te vin­den. Hier zullen we de nieuw­ste muziek van Radio Mart met je delen.
TuneInLuis­ter naar Radio Mart via TuneIn
Datum
maandag 5 juli 2021
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.