4 juli 2022: Luister live naar Een ander perspectief ‘Het ontstaan van Free Heri Heri. Een nieuwe traditie in Nederland?!’

Datum
maandag 4 juli 2022
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

radio mArt

Elke eerste maandag van de maand maakt Imag­ine IC live vanu­it Egel­donk 50 de radio show Een ander perspectief. 

We hebben het deze uitzend­ing over ‘Het ontstaan van Free Heri-Heri. Een nieuwe tra­di­tie in Nederland?!’. 

De gast in deze uitzend­ing is Ayra Kip. Ayra Kip is schri­jver, fondswerv­er en cre­ative direc­tor bij KIP Repub­lic. Ze is mede bedenker van het stads project Free Heri Heri, het jaar­lijks ini­ti­atief dat lan­delijk Keti Koti her­denkt door het gratis weg geven van duizen­den Heri Heri Maalti­j­den. Haar passie voor eten heeft geleid tot het ontwikke­len van een nieuw plat­form genaamd gekook­te geschiede­nis. Een online archief dat ver­halen over eet­cul­tu­ur verzameld. 

Praat mee!

We gaan graag in gesprek met jul­lie omdat jul­lie input ook erg belan­grijk voor ons is. Bel tij­dens de live uitzend­ing naar 020–4714291 of 020–3541202 om mee te prat­en of onze gas­ten vra­gen te stellen.

Mee luisteren kan via mArt Radio:

Fre­quen­tiesmArt Radio is bij­na over­al in het land te beluis­teren. En wel via: de kabel via 105.5 MHz en de ether via 107,9 MHz
Dig­itenneRadio mArt is via Dig­itenne te beluis­teren bij ‘radio’
Dig­i­tale tv / radioKPN inter­ac­tieve tv: kanaal 1125
XS4ALL: 986
IPTV: 2031
Zig­go: kanaal 1364
Salto live
DAB+Bin­nen DAB+ kun je NIET Radio mArt selecteren. DAB+ is radio luis­teren via een dig­i­taal sig­naal. Hier­mee kun je over­al in Ned­er­land zon­der ruis radio luis­teren zon­der opnieuw af te hoeven stemmen.
Online luis­terenWan­neer je via een inter­ne­tra­dio of via bijvoor­beeld iTunesVLC of Winamp naar Radio mArt luis­tert kun je de vol­gende links gebruiken.
https://cc5.beheerstream.com/8380/stream
AppBin­nenko­rt beschik­baar voor de mobiele app voor iOs en Android.
Spo­ti­fyRadio Mart is ook op Spo­ti­fy te vin­den. Hier zullen we de nieuw­ste muziek van Radio Mart met je delen.
TuneInLuis­ter naar Radio Mart via TuneIn
Datum
maandag 4 juli 2022
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

radio mArt

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.