3 mei 2021: Luister live naar Een ander perspectief over Religie en Tolerantie in Amsterdam Zuidoost

Datum
maandag 3 mei 2021
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

mArt radio

Elke eerste maandag van de maand maakt Imag­ine IC live vanu­it Egel­donk 50 de radio show Een ander perspectief. 

Uitzending van 3 mei 2021:

Ams­ter­dam staat al eeuwen sym­bool voor vri­jheid. Ook voor vri­jheid van religie. Zow­el in het verre verleden als nu her­bergt de stad per­so­n­en die omwille van hun geloof er een toevlucht zoeken. Hoe is het nu gesteld met mod­erne de ‘geloofsvluchtel­ing’? De één wordt ver­vol­gd van­wege zijn/haar bek­er­ing; de ander van­wege zijn/haar sek­suele geaard­heid. Het op een ‘niet-tra­di­tionele’ manier beli­j­den van gods­di­enst lei­dt soms ook tot uit­sluit­ing. Kun­nen deze mod­erne ver­vol­gden hun geloof vrij beleven? Wat betekent tol­er­antie hier? En is Ams­ter­dam (Zuidoost) een geloofsvri­je haven voor de ‘geloofsvluchtel­ing’? En wat doet de samen­lev­ing om hen daarin te ondersteunen?

De gas­ten dit keer zijn Ros­alin­da Wijks en Johannes van de Akker. Ros­alin­da Wijks is een Afro-Suri­naamse mosli­ma, pub­li­ciste, activiste, pub­lic speak­er en queer ally en geboren en geto­gen in de Bijlmer. Johannes van de akker is de oprichter van het Kleik­loost­er in de Bijlmer. 

Praat mee!

We gaan graag in gesprek met jul­lie omdat jul­lie input ook erg belan­grijk voor ons is. Bel tij­dens de live uitzend­ing naar 020–4714291 of 020–3541202 om mee te prat­en of onze gas­ten vra­gen te stellen.

Mee luisteren kan via mArt Radio:

Of via een van de vol­gende mogelijkheden:

Fre­quen­tiesmArt Radio is bij­na over­al in het land te beluis­teren. En wel via: de kabel via 105.5 MHz en de ether via 107,9 MHz
Dig­itenneRadio mArt is via Dig­itenne te beluis­teren bij ‘radio’
Dig­i­tale tv / radioKPN inter­ac­tieve tv: kanaal 1125
XS4ALL: 986
IPTV: 2031
Zig­go: kanaal 1364
Salto live
DAB+Bin­nen DAB+ kun je NIET Radio mArt selecteren. DAB+ is radio luis­teren via een dig­i­taal sig­naal. Hier­mee kun je over­al in Ned­er­land zon­der ruis radio luis­teren zon­der opnieuw af te hoeven stemmen.
Online luis­terenWan­neer je via een inter­ne­tra­dio of via bijvoor­beeld iTunesVLC of Winamp naar Radio mArt luis­tert kun je de vol­gende links gebruiken.
https://cc5.beheerstream.com/8380/stream
AppBin­nenko­rt beschik­baar voor de mobiele app voor iOs en Android.
Spo­ti­fyRadio Mart is ook op Spo­ti­fy te vin­den. Hier zullen we de nieuw­ste muziek van Radio Mart met je delen.
TuneInLuis­ter naar Radio Mart via TuneIn
Datum
maandag 3 mei 2021
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

mArt radio

Delen

Gerelateerd

Van Religieuze Huize

Religieus Leven

Van Religieuzen Huize

Met Van Religieuzen huize willen wij de verscheidenheid waarop thuis gevoel zich manifesteert in ieders leven deelbaar maken voor een breed publiek. Opdat we uitgenodigd en uitgedaagd worden een ander thuis binnen te stappen.