3 januari 2022: Luister live naar Een ander perspectief Lokale media

Datum
maandag 3 januari 2022
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

Radio mArt

Elke eerste maandag van de maand maakt Imag­ine IC live vanu­it Egel­donk 50 de radio show Een ander perspectief. 

Uitzending van 3 januari 2022:

We hebben het deze uitzend­ing over lokale media en de rol van pod­casts daarin met Dori­an en Tim­o­thy van Hood­stock, het bedri­jf achter Local Wave Radio.

Dori­an Andrze­jew­s­ki zit in het bestu­ur van Sticht­ing Hood­stock en heeft een ruime 10 jaar ervar­ing met het organ­is­eren van feesten, fes­ti­vals en andere even­e­menten. Stond daar­naast aan de wieg van con­cepten als het future beats event KLEAR, het Wicked Jazz Sounds Fes­ti­val en de leg­en­darische din­er-gone-jaz­znacht Night­care. Teza­men met Tim­o­thy Adèr is hij sinds 2015 bezig met het jaar­lijks organ­is­eren van de Hood­stock Block­par­ty. Daar­naast is Dori­an oprichter en mede-eige­naar van Event­care, een even­e­menten­bu­reau dat in 2019 gefa­cili­teerd heeft bij een 300 even­e­menten­pro­duc­ties ver­spreid over 14 lan­den. Ook heeft hij Flaw­less Legal Agency opgezet, een juridis­che con­sul­tan­cy voor cre­atieven, onder de klanten van Flaw­less zijn onder andere SMIB, de Pro­gram­meurs­gilde en Strange Sounds From Beyond te noemen.

Tim­o­thy Adèr; De vad­er van Hood­stock, vanu­it zijn stu­den­ten­con­tain­er aan de Spak­ler­weg gaf hij Ams­ter­dam Oost kleur. Tim­o­thy is in het dagelijks lev­en actief als Video-artist ofwel VJ, onder de naam BIKKEL. Als auto­di­dact ging hij van niets naar iets. In de kunst­wereld doet hij map­pings op gebouwen als het Von­del CS tij­dens Ams­ter­dam Light Fes­ti­val. Hij ver­zorgt op alle grote urban fes­ti­vals in Ned­er­land live visu­als op led­scher­men en stond bijvoor­beeld op Low­lands, Encore fes­ti­val en OH MY! met een visuele hiphop show. Hij maakt shows met Fren­na in de Afas Live en Broed­er­liefde in de Ahoy. Hij deed onlangs een show in Accra, Ghana, met wereld­ster Mr. Eazi. Hij schoot een hip-hop video­clip in Tokyo nadat hij daar een vj show in “Club Harlem” Shibuya had gedaan. Hij deed als zelf­s­tandi­ge uitvo­erend filmw­erkza­amhe­den voor bijvoor­beeld Kor­nu­it en Appel­sap. Daar­naast maakt hij inter­ac­tieve livestreams samen met DJ Chuck­ie met een heuse inter­ac­tieve online dansvloer.

Praat mee!

We gaan graag in gesprek met jul­lie omdat jul­lie input ook erg belan­grijk voor ons is. Bel tij­dens de live uitzend­ing naar 020–4714291 of 020–3541202 om mee te prat­en of onze gas­ten vra­gen te stellen.

Mee luisteren kan via mArt Radio:

Luis­ter mee via mArt Radio

Of via een van de vol­gende mogelijkheden:

Fre­quen­tiesmArt Radio is bij­na over­al in het land te beluis­teren. En wel via: de kabel via 105.5 MHz en de ether via 107,9 MHz
Dig­itenneRadio mArt is via Dig­itenne te beluis­teren bij ‘radio’
Dig­i­tale tv / radioKPN inter­ac­tieve tv: kanaal 1125
XS4ALL: 986
IPTV: 2031
Zig­go: kanaal 1364
Salto live
DAB+Bin­nen DAB+ kun je NIET Radio mArt selecteren. DAB+ is radio luis­teren via een dig­i­taal sig­naal. Hier­mee kun je over­al in Ned­er­land zon­der ruis radio luis­teren zon­der opnieuw af te hoeven stemmen.
Online luis­terenWan­neer je via een inter­ne­tra­dio of via bijvoor­beeld iTunesVLC of Winamp naar Radio mArt luis­tert kun je de vol­gende links gebruiken.
https://cc5.beheerstream.com/8380/stream
AppBin­nenko­rt beschik­baar voor de mobiele app voor iOs en Android.
Spo­ti­fyRadio Mart is ook op Spo­ti­fy te vin­den. Hier zullen we de nieuw­ste muziek van Radio Mart met je delen.
TuneInLuis­ter naar Radio Mart via TuneIn
Datum
maandag 3 januari 2022
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

Radio mArt

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.