Imagine IC gaat voor erfgoeddemocratie

Verzamelen

Bij Imagine IC is verzamelen een continu groepsproces van identificeren, bespreken, presenteren, tegenspreken, bewaren en terzijde schuiven. Daarom organiseren we erfgoedgesprekken, over thema’s die spelen in de buurt en de stad, en die ons netwerk agendeert. We kijken ook naar de ethiek van het luisteren, cruciaal in ieder democratisch proces.

Lees meer over onze projecten
PROJECT:
Thema's:

Inventarisatie collectie Maasdamme

Herdenken

Inventarisatie collectie Maasdamme

Kempering: Modern Monument

Herdenken

Grote Finale van de serie Stadsgevoel

Herdenken op Gevoel: 25 jaar Bijlmervliegramp

Herdenken

Verslag Stadsgevoel #3 Dingen die doen denken aan de Bijlmerramp

Herdenken op Gevoel: 25 jaar Bijlmervliegramp

Herdenken

Fotoverslag Stadsgevoel #2: Het Nationaal Monument Slavernijverleden

Herdenken

Stilstaan bij 15 jaar Nationaal Slavernijmonument

Herdenken

Verzamelbijeenkomst Hoe nationaal is het Nationaal Monument Slavernijverleden?

Herdenken op Gevoel: 25 jaar Bijlmervliegramp

Herdenken

Vooraankondiging – Herdenken op Gevoel: 25 jaar Bijlmervliegramp

Verzamelen bij de koffie

Herdenken

Verzamelbijeenkomst De Oorlog