Imagine IC gaat voor erfgoeddemocratie

Verzamelen

Bij Imagine IC is verzamelen een continu groepsproces van identificeren, bespreken, presenteren, tegenspreken, bewaren en terzijde schuiven. Daarom organiseren we erfgoedgesprekken, over thema’s die spelen in de buurt en de stad, en die ons netwerk agendeert. We kijken ook naar de ethiek van het luisteren, cruciaal in ieder democratisch proces.

Lees meer over onze projecten
PROJECT:
Thema's:

Dagelijks Leven

De Kus: re-set

Kempering: Modern Monument

Dagelijks Leven

Fotoverslag: processie garage Kempering “The Last Nine Days Of Garage Kempering”

Saya en koto: lagen van stof en van tijd

Dagelijks Leven

Black Achievement Month Gespreksstof Saya en koto

Met Simone Zeefuik, Farida Sedoc, Marga Weimans en moderator Jessica Dikmoet.

Verzamelen bij de koffie

Dagelijks Leven

Verzamelen bij de koffie VII: de rol van lokale media

Met host Roy Ristie

Verzamelen bij de koffie

Dagelijks Leven

Verzamelen bij de koffie VI: Liefde

Met host Jessica Dikmoet

SHEBANG

Dagelijks Leven

Kick-off Not Yet SHEBANG

Imagine IC 20 jaar!

Dagelijks Leven

Verzamelbijeenkomst Bijlmer Meer, Vitrine van Zuidoost – een reflectie

Verzamelen bij de koffie

Dagelijks Leven

Verzamelen bij de koffie! Thema IV: De natuur in de buurt

Saya en koto: lagen van stof en van tijd

Dagelijks Leven

Het Koto-gevoel: verzamelbijeenkomst over ‘your best Sunday dress’