The Culture Collective

Imag­ine IC is bezig met de ontwik­kel­ing van The Cul­ture Col­lec­tive, een erf­goed ini­ti­atief voor jongeren. 

Op 11 april 2024 organ­is­eren wij een eerste bijeenkomst waarin we zullen brain­stor­men over hoe een samen­werk­ing tussen jon­geren uit Zuidoost en Imag­ine IC eruit zou kun­nen komen te zien. 

Doel hier­van: de stem van jonge mensen hard­er lat­en horen over erfgoed! 

Samen organ­is­eren we work­shops om onze skills verder te ontwikke­len en aan de slag te gaan met het erf­goed van Zuidoost.

We zoeken mensen tussen de 16 en 24 jaar oud met affiniteit voor cul­tu­ur en erf­goed. Samen zullen we pro­jecten starten waar behoefte aan is, maar daar­voor moeten we eerst in gesprek met elka­ar komen. 

Delen

Alles over dit project

Agenda
donderdag 11 april 2024

Jongeren bijeenkomst: The Culture Collective

9 apr 2024

Gezocht: jongeren uit Zuidoost voor The Culture Collective