Erfgoedwijzer

Scholen staan voor de uitdaging om leerlingen naast kennis ook toe te rusten met ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden, zoals kritisch- en creatief denken, empathie, heldere communicatie en sociale vermogens. Om die reden zijn scholen zoekende naar lesprogramma’s waarin de ontwikkeling van deze vaardigheden wordt aangeboden.

Het project Erfgoedwijzer zoekt aansluiting met de dagelijkse praktijk van scholen, leerkrachten en leerlingen, o.a. door gebruik te maken van de kennis, werkvormen en tools uit EmErEd. Op deze manier willen de partners samen met de onderwijsinstellingen een methodiek voor erfgoedwijsheid (door)ontwikkelen tot een breed toegankelijk en praktisch inzetbaar aanbod.

Het doel? Leerlingen (en leraren) erfgoedwijs maken, zodat zij aan de hand van erfgoed zelf een mening leren vormen, leren welke waardes je aan erfgoed kun toekennen en leren om te gaan met emoties en standpunten van anderen. Hoe denken we over plekken, tradities, rituelen en alledaagse of bijzondere voorwerpen? Het antwoord op deze vragen ontwikkelt zich door de tijd heen en kan van persoon tot persoon en van groep tot groep verschillen. Het project zet zich in om kinderen stap voor stap te leren zich kritisch tot erfgoed te verhouden en oog te hebben voor de dynamiek.

De uitwerking van het project richt zich op leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs en op erfgoedaanbieders. Erfgoed Landschap Utrecht zal in samenwerking met de verschillende partners een ‘toolkit’ ontwikkelen met lesvoorbeelden, handvatten, werkvormen en tools voor leerkrachten en wordt een scholingsmodule ontwikkeld voor leerkrachten en erfgoedaanbieders.

Het project Erfgoedwijzer is een samenwerking tussen Erfgoed Landschap Utrecht, Reinwardt Academie (AHK), Imagine IC, Erfgoed Gelderland, Erfgoed Brabant, Plein C, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Delteykschool, Nationaa Militair Museum en Marnix Academie.

‘Erfgoedwijzer’ komt tot stand dankzij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Delen
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Alles over dit project

Erfgoedmakers Afschaffing Slavernij gelanceerd

20 jun 2019

Erfgoedmakers: Afschaffing Slavernij gelanceerd

NWA financiert onderzoek Emotienetwerken

7 jul 2017

NWA financiert onderzoek Emotienetwerken