Digitaal Dynamisch Documenteren

In het innovatieproject Digitaal Dynamisch Documenteren (DDD) slaan Imagine IC en Waag de handen ineen voor de ontwikkeling van een tool waarmee individuele bezoekers van tentoonstellingen zich deel weten van hele ‘emotienetwerken’ rond de getoonde objecten en onderwerpen. Met DDD willen Imagine IC en Waag aan de erfgoedsector een nieuwe werkvorm aanreiken voor een gelaagde en dynamische erfgoedbenadering. De organisaties onderzoeken hoe emotienetwerken en technologie samen kunnen worden ingezet om een ‘bijschrift’ te maken waarin uiteenlopende en veranderlijke gevoelens, associaties, meningen en belangen rond objecten, inzichtelijk worden. De partners stellen de tool en de in het project verworven kennis over zijn opzet, toepassing en werking, beschikbaar aan de erfgoedsector.

Digitaal Dynamisch Documenteren
Digitaal Dynamisch Documenteren

Emotienetwerken bestaan uit mensen die allemaal een gevoel hebben bij een object (een museum- of archiefstuk, een gebouw of een ritueel) – maar niet allemaal hetzelfde. Denk maar aan Zwarte Piet of de ‘muur van Mussert’. Emotienetwerken is ook de naam van de gespreksvorm over erfgoed, waarin deelnemers inzicht krijgen in de continue onderhandeling waarin erfgoed tot stand komt en in de dynamiek van zijn betekenissen (door de tijd heen en in de eigen tijd). Emotienetwerken biedt deelnemers de kans om de objecten op de onderhandelingstafel ook te leren zien door de ogen van een ander.

De notie van emotienetwerken is in 2014 gemunt door de Reinwardt Academie en Imagine IC. Zij ontwikkelen deze sindsdien tot een methode, sinds 2018 ook verdere samenwerking met Waag. DDD bouwt voort op de eerdere kennisontwikkeling en betrekt daarin ook de Reinwardt Academie.

Digitaal Dynamisch Documenteren komt tot stand dankzij het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Delen

Alles over dit project

Publicatie DDD (Digitaal Dynamisch Documenteren) nu te lezen

2 feb 2021

Publicatie DDD (Digitaal Dynamisch Documenteren) nu te lezen