Foto’s Keti Koti-scholenontbijt

Op 24 en 25 juni 2024 organ­iseer­den we het Keti Koti-scholenont­bi­jt bij basiss­chool Crescen­do in Ams­ter­dam Zuidoost. Er deden 3 scholen mee, die de uitwissel­ing aang­ing ron­dom Keti Koti, tij­dens het ont­bi­jt. Leer­lin­gen uit groep 7 en groep 8 deelden ervarin­gen over Keti Koti en de afschaffing van slav­ernij, leer­den elka­ar beter ken­nen en keken naar optredens.

Dit jaar werd het ont­bi­jt weer offi­cieel afge­trapt door de wethoud­er, Mar­jolein Moorman.

Op het pro­gram­ma verdeeld over twee dagen stonden: 

Roger Buyne/MC Lost

Andy Arduin — Sanisa Nederland

Sta­t­ic Enter­tain­ment — danser Amani 

Orlan­do Ceder 

Romeo Kotze­bue en zijn zoon Chicke

De foto’s zijn gemaakt door Paco Núñez voor Imag­ine IC. 

Het Keti Koti-scholenont­bi­jt wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Ams­ter­dam en Stads­deel Ams­ter­dam Zuidoost. 

Imag­ine IC wordt onder­s­te­und door het AFK.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.