Even voorstellen: Ayzaiah

Een tijd­je gele­den is Ayza­iah bij ons begonnen als inter­im pro­ject­coör­di­na­tor als tijdelijke ver­vanger voor Bibi. Hoog­ste tijd voor een introductie! 

Hi, mijn naam is Ayza­iah Bryson en ik zal t/m okto­ber Bibi ver­van­gen als Pro­ject­coör­di­na­tor. Daar­buiten ben ik werkza­am als free­lance work­shop­do­cent in film en fotografie. Verder werk ik als fotograaf en doe ik ook eigen pro­jecten. Ik houd me vooral bezig met iden­titeit, maatschap­pelijke en sociale thema’s en ver­taal dit weer in visueel beeld. Met mijn cre­atieve kijk zal ik zoveel mogelijk bij­drage lev­eren op de lopende pro­jecten, maar ook input geven op de toekom­stige pro­jecten waar Imag­ine IC bij betrokken is. 

In mijn vri­je tijd probeer ik zoveel mogelijk ontspan­ning te zoeken in yoga, work­shops, een serie, geni­eten van natu­ur of er even tussen uit. Ik kijk ernaar uit wat Imag­ine IC mij zal bijleren en ken­nis te mak­en met mijn tijdelijke collega’s die zich hard inzetten om een inclusieve samen­lev­ing te creëren door het gesprek te voeren ron­dom erfgoed.

Welkom Ayza­iah, fijn om je erbij te hebben! 

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.