Imagine IC gaat voor erfgoeddemocratie

Nieuws

Bestuursvacature: Marketing & Communicatie

Heb jij je altijd al aan Imagine IC willen verbinden? Dit is je kans! Momenteel zijn we op zoek naar een zevende bestuurslid met een achtergrond in Marketing en Communicatie. Lees hieronder de volledige vacature:

De organisatie
Imagine IC gaat voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig meedoet. Voor een stad waarin alle stemmen gelden. Om daaraan vorm te geven gaan wij voor erfgoeddemocratie. 

Omdat erfgoed vertelt wie we samen zijn, en wie we willen worden, heeft iedereen daarin een stem. Imagine IC is daarom een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van de collectie Amsterdam. 

Met veel verschillende mensen geven we betekenis aan de dingen die er toe doen. We innoveren de manier waarop we hierover het gesprek voeren. Met partners in het erfgoedveld delen we onze expertise en ontwikkelen we democratische erfgoedmethodologie. 

Imagine IC heeft 20 jaar gesprekservaring. We hebben een groot netwerk van deelnemers opgebouwd tot in de haarvaten van de buurt. Zowel dit netwerk als onze innovatieve werkwijzen delen we met het erfgoedveld van de stad en het land. Met uiteenlopende partners ontwikkelen we uitdagende gespreksvormen en eigentijdse erfgoedmethodologie. 

Het team van Imagine IC bestaat uit 10 medewerkers. Imagine IC ontvangt structurele gelden vanuit het Amsterdams Fonds voor de Kunst en vult dat aan met incidentele projectsubsidies.

Bestuur
Imagine IC hanteert een organisatiemodel van bestuur en directeur en past de Code Cultural Governance toe. Het bestuur opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De werkrelatie tussen bestuur en directie is transparant en constructief. Het bestuur geeft gevraagd en ongevraagd advies en is daarmee klankbord en sparringpartner voor de directeur. Naast een bestuur heeft Imagine IC een Comité van Aanbeveling. 

Het bestuur vergadert tenminste vijfmaal per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren op het kantoor van ImagineIC in Amsterdam Zuid-Oost. Bestuursleden zijn betrokken bij de voorbereiding, de implementatie en het bewaken van de uitvoering van het algemeen beleid, het vertalen ervan naar acties en projecten en het financiële en inhoudelijke jaarverslag.  Alle bestuursleden zijn onbezoldigd betrokken. Voor de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar diversiteit in diverse opzichten. 

Het bestuur bestaat uit 6 personen. Momenteel zijn we op zoek naar een zevende bestuurslid met een achtergrond in Marketing en Communicatie. 

Ons ideale nieuwe bestuurslid: 

  • heeft strategisch en beleidsmatig inzicht; 
  • heeft actuele significante bestuurlijke en/of andere relevante (werk)ervaring en expertise binnen het werkveld van Imagine IC en beschikt over een relevant netwerk; 
  • heeft significante werkervaring, kennis van en ervaring met marketing en communicatie op bestuurlijk en/of management niveau; 
  • is bereid het eigen marketing en communicatie netwerk in te zetten voor Imagine IC; 
  • heeft het vermogen om een adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat; 
  • heeft kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen; 
  • beschikt over een helikopterview; 
  • kan authentiek en onafhankelijk opereren in een complex politiek-bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld; 
  • is onafhankelijk en heeft geen belangen bij de organisatie. Kandidaat-leden die in een belangenconflict kunnen komen, worden uitgesloten;   
  • heeft eventueel aanvullende ervaring met sponsortrajecten.

Reacties (brief + cv) ontvangen we graag uiterlijk op woensdag 9 december. Deze kunnen worden gericht aan Amy Koopmanschap, voorzitter van het bestuur, via Margot van Ruitenbeek, teamondersteuner: info@imagineic.nl. Laat voor vragen svp naam en telefoonnummer achter. We bellen graag terugin verband met thuiswerken. 
Vanaf 16 december beginnen we met het inplannen van gesprekken.